OM DE SMÅ BØRNS BORNHOLM

De første 1000 dage af børns liv er afgørende for de videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Projektet “De Små Børns Bornholm” skal finde og afprøve måder fagpersoner, kommune og lokalsamfund bedre kan understøtte børne- og familieliv med særlig fokus på de første 3 år.

Projektet gennemføres af Bornholms Regionskommune sammen med Socialt Udviklingscenter SUS, Danmarks Evalueringsinstitut og SAS institute med støtte fra Egmont Fonden.

HVORDAN HAR VI GJORT?

I løbet af uge 45 gennemførte vi som en del af projektet De Små Børns Bornholm borgerlab Bornholm, hvor vi besøgte 40 bornholmske småbørnsfamilier. Under besøgene talte vi om, hvordan starten på familielivet har set ud for familierne, hvor og af hvem de gar fået god hjælp og støtte, og hvor de kunne ønske sig, at noget var eller havde været anderledes.

Det er blevet til en række små portrætter og fortællinger, som kan læses her og ses på udstillingen på Værftet i Nexø. Alle de medvirkende har godkendt deres fortællinger. Nogle af familierne har valgt at være anonyme. Fortællingerne er indsamlet af et stort team bestående af medarbejdere fra Bornholms Regionskommune, Socialt Udviklingscenter SUS og studerende fra pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole Bornholm. Derfor har fortællingerne forskellige udtryk og længde.

HVAD SYNES DU/I?

Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til noget af det, som berøres i historierne, er du meget velkommen til at skrive i fortællingernes kommentarfelt. Man er også velkommen til at kontakte projektleder Johannes Brandt Gonzalez fra Bornholms Regionskommune. Se kontaktinformation under ‘Kontakt’.

HVAD SKER DER NU?

Viden fra samtalerne med familierne, dialogen fra udstillingens fernisering og kommentarer på siden her, vil blive tematiseret og bliver en del af grundlaget for det videre arbejde med De Små Børns Bornholm. Bornholmske småbørnsfamilier vil løbende blive inviteret til at være aktive deltagere i den videre proces.